روکش کاری در صنعت شیرسازی به روش جوش‌کاری

دانلود رایگان

شیرهای صنعتی از تنوع فراوانی برخوردار هستند، بستگی به ویژگی‌های شیمیایی سیالات از شیرهایی با متریال مختلف استفاده می‌شود. فشار سیستم و عملکردی که از شیر انتظار می‌رود نیز، از دیگر متغیرهایی است که روی انتخاب شیر تأثیر می‌گذارند.

جهت گزینش مناسب‌ترین شیر مهندسان نیاز دارند اطلاعات کافی در مورد شیر را موردبررسی قرار دهند.به همین دلایل کتابچه راهنمای انتخاب شیر مناسب برای طراحی بسیار ضروری است.

روکش کاری در صنعت شیرسازی به روش جوش‌کاری