بازخورد

شركت دانش‌بنیان گسترش شیرسازی تهران سوفا از دریافت بازخورد استفاده مشتریان گرامی از خدمات و محصولات این شركت و یا بازخورد ارتباط كاری با مجموعه پرسنل این شركت دانش‌بنیان به جهت ارتقاء كیفیت خدمات و محصولات و تكریم مشتری و ارباب‌رجوع با گشاده‌رویی استقبال و قدردانی می‌نماید.