قطعات یدکی

شرکت گسترش شیر سازی در صورت اعلام نیاز مشتریان نسبت به تأمین و تحویل قطعات یدکی شیرآلات مطابق با شرایط درخواستی اقدام می‌نماید؛ بر اساس اصول بازرگانی جاری، شرکت ما متعهد به تأمین قطعات یدکی موردنیاز مشتریان تا ده سال پس از خرید ایشان می‌باشد.