Dual Plate Check Valve

شیرهای یک‌طرفه دوصفحه‌ای، شیرهایی با عملکرد یکسان با شیرهای یک‌طرفه مرسوم هستند که استحکام بالاتر و وزن کمتر، طول ورودی و خروجی کمتر دارند. این نوع شیر یک‌طرفه شامل دو صفحه متصل به فنر بوده که به یک محور لولا مانند متصل است. با کاهش شار جریان سیال صفحه‌های این شیر با استفاده از نیروی فنر پشتی و بدون نیاز به برگشت جریان بسته می‌شوند فنر موجود بر روی دیسک‌ها در این نوع شیرها باعث کاهش ضربه قوچ  و صدای حین عملیات می‌گردد. طراحی این نوع ولو به‌گونه‌ای است که میزان برگشتی سیال نسبت به نوع شناوری کمتر است. در شرکت گسترش شیرسازی تهران سوفا با اتکا بر دانش فنی و مهندسی بومی تولیدکننده شیرهای یک‌طرفه دوصفحه‌ای در کلاس‌های ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۹۰۰ در سایزهای ۲ الی ۴۲ اینچ است. این شیرها ابتدا به‌صورت سه‌بعدی طراحی‌شده و با استفاده از شبیه‌سازی به بررسی عملکرد شیر حاوی سیال در دما و فشار کاری موردنظر پرداخته می‌شود. هدف از این عملیات یافتن حالت‌های بهینه طراحی مطابق با نیاز کارفرماست. درنهایت به‌منظور اطمینان از دقت ابعادی بالا، مدل بهینه طراحی‌شده با استفاده از پرینتر سه‌بعدی ساخته‌شده و با بالاترین کیفیت جهت تولید انبوه مورداستفاده قرار می‌گیرد. شیرهای تولیدشده در این شرکت مطابق با استانداردهای API، BS و ASME تولیدشده و در تمامی مراحل تولید بازرسی‌های همه‌جانبه از محصول توسط واحد کنترل کیفیت با دقت بالا انجام می‌گردد.