Gate Valve

شیرهای دروازه‌ای یکی از رایج‌ترین شیرهای استفاده‌شده در سیستم‌های لوله‌کشی فرآیندی است.

از این شیر فقط به‌عنوان قطع کننده و وصل‌کننده جریان سیال در سیستم‌ها استفاده می‌گردد. شیر دروازه‌ای دارای یک دیسک شبیه دروازه است که عمود بر مسیر جریان عمل می‌کند. به‌خودی‌خود، این شیر دارای یک قسمت میانی مستقیم است که باعث ایجاد حداقل آشفتگی و مقاومت در برابر جریان می‌شود. بااین‌حال به دلیل اینکه دروازه بر جریان عمود است، شیرهای دروازه‌ای برای سرویس‌های تنظیم جریان کاربردی نبوده و برای کاربردهای عملکردی متناوب (باز و بست کردن مکرر شیر دروازه‌ای، یا بستن سریع شیر دروازه‌ای در جریان سرعت) استفاده نمی‌شوند. 

شیرهای دروازه‌ای با استفاده از یک مانع بر سر راه سیال ایجاد می‌کند. این شیر به فضای کمی در راستای محور لوله نیاز دارد. در حالتی که شیر در حالت تمام باز باشد، ممانعت بسیار کمی در برابر حرکت سیال ایجاد می‌کند. شیرهای دروازه‌ای در دو حالت خطوط افقی یا عمودی نصب می‌گردد. در شرکت گسترش شیرسازی تهران سوفا با اتکا بر دانش فنی و مهندسی بومی تولیدکننده شیرهای دروازه‌ای در کلاس‌های ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ در سایزهای ۲ الی ۵۶ اینچ است. این شیرها ابتدا به‌صورت سه‌بعدی طراحی‌شده و با استفاده از تحلیل‌های مکانیکی به بررسی عملکرد شیر حاوی سیال در دما و فشار کاری موردنظر پرداخته می‌شود. هدف از این عملیات یافتن حالت‌های بهینه طراحی مطابق با نیاز کارفرماست. درنهایت به‌منظور اطمینان از دقت ابعادی بالا، مدل بهینه طراحی‌شده با استفاده از پرینتر سه‌بعدی ساخته‌شده و با بالاترین کیفیت جهت تولید انبوه مورداستفاده قرار می‌گیرد. شیرهای تولیدشده در این شرکت مطابق با استانداردهای API، BS، ISO و ASME تولیدشده و در تمامی مراحل تولید بازرسی‌های همه‌جانبه از محصول توسط واحد کنترل کیفیت با دقت بالا انجام می‌گردد.