Swing Check Valve

شیرهای یک‌طرفه خودکار هستند. این شیرها توسط نیروی سیال باز می‌شوند، و به‌وسیله نیروی فشاری ناشی از سرعت سیال باز نگه‌داشته می‌شوند. آن‌ها با استفاده نیروی گرانش یا جریان برگشتی بسته می‌شوند. بار نشیمنگاهی و دوام آن‌ها به مقدار فشار پشت وابسته است. این نوع شیرها قابلیت نصب ادوات جانشین جهت کاهش ضربه قوچ در حین  عملیات را دارا است.

شیرهای یک‌طرفه تنها در یک‌جهت اجازه عبور سیال را فراهم می‌کنند. شیرهای چک تنها دارای دو دهانه بوده که از یک سمت مطابق جهت مارکینگ روی بدنه شیر، سیال وارد از سمت دیگر خارج می‌شود. در شرکت گسترش شیرسازی تهران سوفا با اتکا بر دانش فنی و مهندسی بومی تولیدکننده شیرهای یک‌طرفه در کلاس‌های ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰، ۹۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ در سایزهای ۲ الی ۴۸ اینچ است. این شیرها ابتدا به‌صورت سه‌بعدی طراحی‌شده و با استفاده از شبیه‌سازی و تحلیل‌های مکانیکی به بررسی عملکرد شیر حاوی سیال در دما و فشار کاری موردنظر پرداخته می‌شود. هدف از این عملیات یافتن حالت‌های بهینه طراحی مطابق با نیاز کارفرماست. درنهایت به‌منظور اطمینان از دقت ابعادی بالا، مدل بهینه طراحی‌شده با استفاده از پرینتر سه‌بعدی ساخته‌شده و با بالاترین کیفیت جهت تولید انبوه مورداستفاده قرار می‌گیرد. شیرهای تولیدشده در این شرکت مطابق با استانداردهای API، BS، ISO و ASME تولیدشده و در تمامی مراحل تولید بازرسی‌های همه‌جانبه از محصول توسط واحد کنترل کیفیت با دقت بالا می‌گردد.